Årshjul

VÅR 2021


JANUAR

4. Plandag stengt.

5. Første barnehagedag.

FEBRUAR    

19.Karneval på begge avdelinger.

25. og 26. Vinterferie, barnehagen stengt.

MARS           

9. Foreldremøte avd. Almestuen kl.17.30
16. Foreldremøte avd. Linden kl. 18:00.
26. Påskefrokost for foreldre og barn på Almestuen.
29.mars-5.april Påskeferie stengt.

APRIL

6. Planleggingsdag stengt.
7. Påskefest for barna.
22. Vi stenger 14.00 og reiser til Tønsberg.
23.Planleggingsdag barnehagestevne.

MAI    

8.Dugnad
13.Kristi himmelfartsdag, stengt.
14. Inneklemt dag stengt.
17. Offentlig fridag stengt.
24. Offentlig helligdag stengt.

JUNI

1. Orienteringsmøte for nye foreldre på Almestuen kl. 15.30.
8. Orienteringsmøte for nye foreldre på Linden kl. 15.30.
17. Sommeravslutning begge avdelinger.
30. Siste barnehagedag vi stenger 14.00

JULI

Sommerferie stengt.

AUGUST

2. Planleggingsdag for kollegiet stengt.
3. Første barnehagedag.