• You Can Add

    Naturlige omgivelser

  • Crevision Theme

    Utvikle selvstendighet

  • You Can Add

    Egen initiativ i leken

  • You Can Add

    Forutsigbarhet i dagen uken og året

  • You Can Add

    Økologisk mat

  • You Can Add

    Respekt og forståelse

  • You Can Add

    Kulturformidling på barnets premisser

  • You Can Add

    Fokus på tilknyting, omsorg og pleie

  • You Can Add

    Leketøy i naturmaterialer

  • You Can Add

    Kunstneriske aktiviteter som sansestimuli